PIKL

آیا حکومت نادانان بر دانایان امکان پذیر است؟

دانایی که نتوانست نادان شود | پدرام بارانی

گاهی اوقات آنقدر فرهنگ نادانی غالب گشت که دانایان تیره بخت، … چون غلبه همواره با نادانان بوده است پس حکومت عاقلان یعنی به سختی انداختن توده عظیم جامعه که نادان هستند. … یا بهتر بگوییم، آیا نادانان حاضرند که با این فرد دانا کنار بیایند؟ … هوشیـار نباشیم، امکان دارد که بیراهـه رفتـه و نه تـنـها به خود که به نـسـل …


استبداد و خودکامگی در تحلیل قرآن – پرتال جامع علوم انسانی

بخش پایانی مقاله به بررسی راهکارهای استبداد ستیزی اختصاص یافته است. …. دهد و ممکن است در قالب فعالیت یک جمع نمود یابد، امکان دارد نام نظام مستبد، پادشاهی … این است که قرآن به مردم سالاری می اندیشد و مبارزه با استبداد و استبداد پذیری را … «طاغیه» یعنی زورگو، نادان، خودپسند، آذرخش و مقصود از آن کسی است که به حکومت رسد و …


حکومت مردم بر مردم یا حکومت فرزانگان جامعه – Ferdosi

آیا جلب آراء در اکثریت واقعی مردم در یک جامعه امکان پذیر است؟ * همیشه قدرت حاکم، طبع اکثریت مردم یک جامعه را تعیین می کند! «دموکراسی» که از آن به معنای «حکومت …


سخنان بزرگان، جملات حکیمانه و پند های زیبا – شارا – شبکه …

ارد بزرگکسی که از ابتدا نا بینا به دنیا آمده است معنی تاریکی را نمی فهمد زیرا … درختان بارور خم می شوند و مردان بزرگ متواضع میگردند، اما شاخه های خشک و مردم نادان می شکنند وخم نمی شوند. …. دانایان با عمل زندگی می کنند , نه با اندیشه عمل . …. هرکس باید روزانه یک آواز بشنود ، یک شعر خوب بخواند و در صورت امکان چند …


اگر حکومت را به جای مردم به دست متخصصان بسپاریم … – ترجمان

نام این دیدگاه دربارۀ سیاست اپیستوکراسی است: حاکمیت دانایان. … مشارکت در تصمیم‌گیری سیاسی به این بستگی دارد که آیا شما می‌دانید … این ادعا که طرفداران دموکراسی مایل‌اند تحت حکومت احمق‌ها و نادان‌ها قرار گیرند، منصفانه نیست.


فلسفه و ابعاد آن – پایگاه کتاب های درسی

آیا خوبی و. بدی، امری شخصی و سلیقه ای است یا معیاری معین و مشخص دارد؟ ….. اساس حکومت و سیاست را قدرت تشکیل می دهد. 3 …… 2ـ جهل مرکب: انسان اموری را نمی داند و نسبت به نادانی خویش نیز نادان است؛ بنابراین نمی داند که نمی داند و … دانایان قرار نمی دهند. …… می دهد و درک جهان برتر تنها با عقل و شهود امکان پذیر است، به همین دلیل.


یادآوری

حکومت از آنِ شماست، و در این سرزمین چیره گشته اید، ولى ]با این همه قدرت[ … آیا برنامه ای که فقط سعادت دنیای انسان را در بر بگیرد، کامل است؟ ….. و جست وجوگر به دنیا می آیند و از شناخت حقایق لذت می برند و دانایان را بر نادان ها ☸ ….. به نظر شما آیا این امکان وجود داشت که خداوند برنامهٔ سعادت بشر را یکبار برای …… امکان پذیر نیست.


ﻧﻈﺎم ﺣﮑﻮﻣﺖ در اﺳﻼم – آیت الله روحانی

آﯾﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ در اﺳﻼم اﻧﺘﺼﺎﺑﻰ اﺳﺖ؟ … 41. ▫. ﻓﺼﻞ ﺳﻮم …… ﻃﻮر ﮐﻪ آن ﺣﻀﺮت ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ اﻧﺠﺎم اﯾﻦ وﻇﯿﻔﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻬﻮﺳﯿﻠﻪ ﻗﻮه ﻣﺠﺮﯾﻪ و دﺳﺘﮕﺎه. ﺣﺎﮐﻢ اﻣﮑﺎن. ﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ . ﺣﺘﻰ. در ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﻰ ﮐﻪ زﻣﺎﻣﺪاران …… اﺳﺖ و زﻣﺎﻧﻰ ﮐﻪ اﯾﻦ دو ﻧﻔﺮ. ﻣﺘﺼﺪى ﻣﻘﺎم وﻻﯾﺖ ﺷﺪﻧﺪ، ﻣﺮدم ﻧﺎدان را ﺑﺎ ﭘﻮل ﻣﻰ …… ﻬﺎ داﻧﺎﯾﺎن روى زﻣﯿﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ . از ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ.


قضا وقدر الهی چیست؟ آیا با اختیار انسان سازگار است؟

همه ی گناهان به قضا وقدر الهی است وهیچ کس حق احتجاج با خدا را ندارد؛ َلا یُسئَلُ عمّا یَفْعَلُ وهم یُسألُون. … حق وهدایت ورستگاری با پیروی از مکتب اهل بیت علیهم السَّلام امکان پذیر است، همان …. به عملکرد حکومت را ندارند وهر چه خلفا (جانشینان پیامبر) انجام دهند، عین عدل است. … می توان پاسخ داد: کسی که جاهل (و نادان) است وزشتی ظلم را نمی داند.


جایگاه سیاست در اندیشه شیخ بهایی

آنچه درباره حکومت عدل می توان از آرای سیاسی شیخ استفاده کرد این است که وی … الله علیه و آله است، خلافت ظاهری آن حضرت امکان پذیر نیست.6 اما این که در …. اعانت ظالم را بیان کرده است، ولی به بیان موضوع این مسأله که آیا حاکمان در …. مشورت با دانایان: به اعتقاد شیخ، اعمال و تصمیمات پادشاهان متأثر از اطرافیان آنهاست.


حکمت و حکومت

مورد واليت فقیه و حکومت اسالمی است که در سه شماره نخست مجله حکومت. اسالمی فصلنامه …… چه صورت و چـه وجـه. منطقی قابل قبول و فرجام است و آيا اساساً يك. چنین گذر و تحولی عقالً امکان. پـذير. است؟ …… بنابراين، کلمۀ علما که به معناي دانايان حقاي است از نقطه. نظر مـادۀ کلمـه از … باشد و نادانان در فن طبابت را سـزد کـه در. هنگام نیاز، وي را …


نصيحت ائمه مسلمين

و تربيتى است و توجه به آن، در تلقى و برداشت از حكومت اسلامى بسيار موثر است. …. با واليان خود خيانت نورزيد و به رهبران خود نيرنگ نزنيد و پيشوايان خود را نادان ….. آيا به مصلحت رهبران جامعه اسلامى است كه در موقعيتى فراتر از انتقاد (به معناى ….. پذير باشد، آن هم نه به «امكان عقلى» بلكه به امكان عادى كه با سهولت و بدون آن كه نيازى


نصیحت ائمه مسلمین

کلیدواژه : سیاست و حکومت، جمهوری اسلامی، مجلس خبرگان رهبری، قانون اساسی، … این مقاله، تلاش ناچیزی است در ارائه برخی از ابعاد(( نصیحت پیشوایان. )) …. خود نیرنگ نزنید و پیشوایان خود را نادان نخوانید و از رشته پیوند خود(جماعت ….. کامله، به گماشتن هیئت مسدده و رادعـه نظارت از عقلا و دانایان مملکت و خیر خواهان ملت.


تفاوت اقتصاد اسلامی با اقتصاد سوسیالیستی و سرمایه داری …

دکتر موسوی بجنوردی معتقد است نظام اقتصادی اسلام با نظام های … طبقات دانایان با طبقات نادانان یکی نیستند. … تنها در پرتو، نظام اقتصادی اسلام امکان‌پذیر است و نه لزوما نظام اقتصادی سرمایه‌داری یا … وی در پاسخ به این سوال که آیا به نظر شما اجرایی نشدن اقتصاد اسلامی به … بررسی‌ فقه اقتصاد و حکومت در یک همایش …


ابعاد و ويژگيهاي حکومت امام زمان(عج) – سازمان تبليغات اسلامي

حكومت يك امام معصوم(ع) كه از هر گونه گناه و خطا و شك و ترديد، پاك است آن هم بر …. مورد سؤال در آيه، مسئلۀ نبوت است؛ آيا بشر مى تواند پيامبر باشد يا نه؟ … بطن آيه اين است: آن كه به مسائل دينى فروعاً و اصولاً جاهل است، بايد به دانايان رجوع كند. … بايد تحقّق پيدا كند و اين اراده جز با ظهور حضرت حجت(عج) امكان پذير نيست.


ترجمه و شرح خطبه 40 نهج البلاغه: ضرورت حکومت | موسسه …

در حكومتى كه نيكان بر سر كار باشند، پرهيزگار به طاعت حق مشغول است و در حكومت …. آن را بر زبان جارى نمى کند، ولى متأسفانه خوارج لجوج و نادان، طرفدار اين سخن بودند و … حکومت و بيت المال و جمع آورى بخشى از اموال عمومى در آن امکان پذير نيست. … و عادل مسلّم است، آيا امير فاجر و ظالم نيز مى تواند اين وظائف را انجام دهد؟


فلسفه سياسى افلاطون | معرفت

تنها حكومتى كه مى تواند مطلوب افلاطون باشد حكومت حاكمى خيرخواه است كه … بخش مطرح مى شود اين است كه آيا انسان طبعاً موجودى كمال پذير است يا كمال ناپذير؟ …. ديگر همنوعان امكان پذير نيست، نيازمند انس و الفت گرفتن با ديگران و برقرار ….. در اين دنياى مرئى و منبع بلافصل حقيقت و برهان در وجود دانايان، نمودار خواهد …


فلسفه استهلال و چرایی انجام آن

اما استهلال به معنای نخست دارای ارزش نجومی است؛ زیرا ماه قمری ممکن است 29 یا30 روز باشد و … شیخ طوسی در تهذیب نقل کرده است که در دوران حکومتی امیرالمؤمنین حضرت علی(ع)، مردم …. «اى پیامبر (به مردم) بگو: آیا دانایان و نادانان با هم مساوى هستند؟ …. به همین جهت، اگر براساس محاسبات فلکی، رؤیت هلال امکانپذیر نبود، ولی با این وجود، …


دو مفهوم از آزادی | رادیو زمانه

اگر آزادی، ارزشی مقدس و دست نخوردنی است، چنین اصلی امکان وجود ندارد. …. ولی الزامأ هیچ ارتباطی میان آزادی فردی و حکومت دموکراتیک وجود ندارد. … آیا انسان ها تجربۀ رهایی از بردگی دینی یا بردگی طبیعت را نداشته و در جریان آن از یک ….. امکان پذیر است: در مورد اشیاء غیرانسانی با کنش فیزیکی[جسمانی]؛ در مورد مقاومت …


Untitled – کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی

آیا انسان در فرهنگ اسلام، همان «جاندار متفکر» منطقی است؟ نویسنده در صدد است که … با ابزار تجربه، احکام تعمیم پذیر درباره انسان صادر کرد؟ آیا قوانین کشف شده به …


متن کتاب | گروه تاريخ و انديشه معاصر موسسه امام خميني

آيا انگيزه واحد و هدف واحدي در اين كار بود يا افراد و گروهها با انگيزه هاي مختلف در پيدايش اين پديده ….. بايد ديد پديده اي مثل مشروطه كه در يك دوره تاريخي اتفاق افتاد و به يك حكومت …… چون تعيين دقيق بانيان يك جنبش فكري، وقتي امكان پذير است كه تلقي …… و اسلامبول داشته و با رجال بزرگ و دانايان سترگ آن ديار ملاقات هايي كرده است.


Mina (hooman) (Karaj, 26, Iran)’s comments from دكتر …

Mina has 19 comments: مطلب سروش در واکنش به سخنان دولت آبادی است که چندی پیش نسبت به … که هرچه نقل کنند از بشر در امکان است …. حال ببینیم آیا خودبینی قرابتی با «باخودی» و خود را ندیدن نسبتی با «بی‌خودی» دارند؟ …… را زير پا گذاشتند، و علم جهل و تعصب برافراشتند، نادانان را بر کشيدند و دانايان را فروکوفتند، لذت را …


نسخه چاپی فیش‌های بیانات در دیدار جمعی از زوج‌های جوان – …

خب شکل حکومت ممکن است انواع و … دادن غاليان و بخود بستگى خرابكاران و بد معنى كردن نادانان را از دين برميدارند. …… امّا آن جهاد كه مستحبّ مى باشد كه در سايه واجب امكان پذير است، جهاد با دشمن است كه بر همه امّت …


حقّ در محاق؛ مروری بر زندگانی امیرالمومنین علیه السلام :: …

درخشش امیرالمومنین در دوران جوانی، همان الگوی ماندگاری است که همه جوانان می … و با تاثیر پذیری از سیره ی علوی، برای زندگی خویش برنامه ریزی نمایند. … با فداکاری خود، امکان هجرت پیغمبر به مدینه را فراهم می کند، و بعد در …. آنجایی که همه در این فکرند که حکومت دست چه کسی خواهد افتاد، علی خود را از میانه کنار می کشد.


ظهور – معارف گیاهی – قائمیه

که مطلوب هر فطرت پاک و خواست طبیعی هر انسان سالم و وجدان بیدار است . … ظهور مهدی ( ع ) را گویندکه از جمله معتقدات اصولی مذهب شیعه اثنی عشری است و همان پدید آمدن حکومت عدل جهانی است . …… آدم های نادان همچنان خواستارکارمانی شریعت کهنه هستند . ….. این پیشگویی مطلبی را توصیف می کند که تا پیش از این هیچ گاه امکان پذیر نبود .


آزادی و دموکراسی در اندیشۀ سیاسی امام خمینی

امام خمینی و حکومت اسلامی: فلسفه سیاسی(ج. … آیا آزادی به طور یک سان بین گروه ها و اقشار مختلف توزیع شده است؟ ….. به هر حال، جدا از امکان پذیر یا امکان ناپذیر بودن دموکراسی به معنای مذکور، ایدۀ اصلی …… را به آگاهان سپرد و برای این منظور، حقِ انتخابِ فرمانروایان باید از آنِ دانایان باشد و نه توده مردم.‏.


برچسب‌ها:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

فروشگاه مارکت سنتر