PIKL

شرط فعل در عقد نکاح

آثار شرط فعل و صفت در نکاح و مقایسه با قواعد عمومی شروط

اندراج شرط صفت در عقد نکاح حسب ماده ۱۱۱۹ ق.م جایز است و در صورت تخلف از شرط، مشروط له حق فسخ خواهد یافت. در صورت عدم انجام شرط فعل مندرج در عقد نکاح توسط …


شروط نامشروع ضمن عقد نکاح – پرتال جامع علوم انسانی

گنجاندن شرط یا شروطی در ضمن عقد نکاح، ذاتا نه… … ب) شرط فعل: که بر اساس آن، اقدام یا عدم اقدام به کاری بر یکی از طرفین عقد ، شرط می‌شود . به عبارت دیگر، این شرط …


احکام و آثار شرط فعل – ویکی فقه

چنانچه مفاد شرط، انجام دادن یک فعل مادی باشد، مانند آنکه ضمن عقد شرط شود که مشروط …. چون در عقد نکاح خیار متصور نیست، زوجه در صورت تخلف زوج خیار فسخ نمی‌یابد.


شروط ضمن عقد و ضمانت اجرای تخلف از شروط ضمن عقد ازدواج در …

شروط ضمن عقد : نکاح به معنای ایجاد علقه زوجیت بین زن و مردی است که قصد اتحاد به منظور تشکیل خانواده … ضمانت اجرای شرط فعل، متفاوت از شرط صفت و نتیجه است.


شروط ضمن عقد ازدواج – ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

این شرط یک شرط صحیح وشرط فعل است لازم است که ذکر … وارد شده‌است در حقوق خارج اساسابا وقوع عقد نکاح بین زوجین …


بررسی شرط صفت در عقد نکاح و ضمانت اجرای آن در فقه و حقوق …

نسخه قابل چاپ خلاصه مقاله بررسی شرط صفت در عقد نکاح و ضمانت اجرای آن در فقه و … عقد می توانند وصف خاص، فعل یاترک عمل و یا نتیجه عقد دیگری را در ضمن عقد از …


ﺷﺮوط ﺿﻤﻦ ﻋﻘﺪ ﻧﮑﺎح، ﺑﺮرﺳﯽ و ﻣﻘﺎرﻧﻪ ﻣﻮاردی از آن در ﻓﻘﻪ اﻣ – مبانی فقهی …

ﻣﯽ. ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺷﺮط ﻓﻌﻞ ﺑﺮﺧﯽ از ﺣﻘﻮق زوج را اﺳﻘﺎط و ﯾﺎ داﻣﻨﻪ ﺳﻠﻄﻨﺖ او را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﺤﺪود ﮐﻨﺪ . ﺷـﺮط ﺧﯿـﺎر در. ﻋﻘﺪ ﻧﮑﺎح ﺟﺎﯾﺰ. ﻧﯿﺴﺖ . اﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﺗﻮﮐﯿﻞ و ﺗﻔﻮﯾﺾ ﻃﻼق را ﺑـﻪ زوﺟـﻪ ﺟـﺎﯾﺰ داﻧﺴـﺘﻪ و ﺗﺨﯿﯿـﺮ زوﺟـﻪ در …


امکان‌سنجی فسخ نکاح در فرض تخلف از شرط فعل در فقه اسلامی

در این میان قابلیت فسخ عقد نکاح در اثر تخلف از شرط فعل، در متون فقهی شیعه، مسکوت … آن ضمن عقد نکاح شرط شده است، حکایت از ممنوعیت فسخ نکاح از نظر ایشان دارد.


شروط ضمن عقد ازدواج – چه شروطی باطل کننده عقد است ؟ – ناصح …

چون طلاق شرایط و تشریفات خاصی دارد ، صرف شرط طلاق ضمن عقد نکاح … ماده 234 قانون مدنی ، به شرط صفت ، شرط نتیجه و شرط فعل تقسیم می شود .


امکان سنجی فسخ نکاح در فرض تخلف از شرط فعل در … – …

در این میان قابلیت فسخ عقد نکاح در اثر تخلف از شرط فعل، در متون فقهی شیعه، … از شرط یا باطل یا غیرنافذ شمردن عمل حقوقی که ترک آن ضمن عقد نکاح شرط شده است، …


تخلف از شروط عقد ازدواج – تبیان

«شرط فعل»[6] مستنداً به ماده 244 ق.م. قابل اسقاط است. با توجه به مراتب فوق، چنانچه زوج در حین عقد نکاح شرط نماید؛ زوجه باکره باشد. (شرط صفت) با …


بررسی ضمانت اجرای شروط ضمن عقد نکاح در فقه و حقوق موضوعه

در این پژوهش سعی شده ضمانت اجرای انواع شروط، شامل شرط صفت، نتیجه و فعل، به تفکیک در عقد نکاح دائم، موقت و نیز در مهریه، مورد بررسی قرار گیرد. شروطی که به …


ﺷﺮط ﺿﻤﻦ ﻋﻘﺪ ﻧﮑﺎح ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻋﺪم ﺑﺮرﺳﯽ ﻓﻘﻬﯽ ﺣﻘﻮﻗﯽ ازدوا

ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ ﺷﺮط در ﺿﻤﻦ ﻋﻘﺪ ﻧﮑﺎح ﻣﺸﺮوع و ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﺳﺖ … ﺿﻤﻦ ﻋﻘﺪ ﻧﮑﺎح ﺷﺮط ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ زوج ﺑﺎ ﺣﻀﻮر او ﻫﻤﺴﺮ دﯾﮕﺮي اﺧﺘﯿﺎر ﻧﮑﻨﺪ …. ﻣﻔﻬﻮم واﻗﻌﯽ و ﻣﺘﺪاول ﻫﻤﯿﻦ ﻗﺴﻢ ﺳﻮم ﺷﺮط ﻓﻌﻞ اﺳﺖ و آن ﺷﺮﻃﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از.


شروط ضمن عقد نکاح

شرط فعل ج) صحت و فساد شرط شرایط صحت شرط در فقه در فقه راجع به …


تخلف از شرط فعل در عقد نکاح – آثار و پیامدها – مشاوره حقوقی دینا

در این مقاله تخلف از شرط فعل در عقد نکاح را مورد بررسی قرار می دهیم .


شروط نامشروع ضمن عقد نکاح – پرتال مرکز تحقیقات زن و خانواده

گنجاندن شرط یا شروطی در ضمن عقد نكاح، ذاتاً نه منع شرعی دارد و نه ایراد قانونی، بلكه … ب) شرط فعل: كه بر اساس آن، اقدام یا عدم اقدام به كاری بر یكی از طرفین عقد ، شرط …


خصوصیات شرایط ضمن عقد نکاح

شروط ضمن عقد نکاح تمامی ادیان الهی زن و مرد را به ازدواج ترغیب می کنند و ازدواج را امری … این شروط هم به 3 قسمت تقسیم می شود: شرط صفت، شرط فعل و شرط نتیجه.


اصل مقاله – پژوهشی دانش حقوق مدنی – دانشگاه پیام نور

شرط مذکور می تواند در قالب شرط. بنایی، ابتدایی و شرط به فعل شخص ثالث، ضمن عقد نکاح ظهور پیدا کند. کلید واژه ها: مهریه، تعهد ثالث، شرط ابتدایی، شرط بنایی، …


شرط پرداخت مهریه توسط ثالث در نکاح دائم – پژوهشی دانش …

شرط مذکور می‌تواند در قالب شرط بنایی، ابتدایی و شرط به فعل شخص ثالث، ضمن عقد نکاح ظهور پیدا کند. کلید‌واژه‌ها: مهریه، تعهد ثالث، شرط ابتدایی، شرط بنایی، شرط …


شروط ضمن عقد نكاح – آیت‌الله بهجت

زن ضمن عقد نكاح شرط مى كند كه شوهر هيچ گونه استمتاعى از او نبرد. … سلب حق است صحيح نيست و انحاى ديگرى از شرط فعل يا شرط نتيجه ممكن است، …


بررسی شروط ضمن عقد نکاح – پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات …

منتها اثر این شرط در سایر عقود با عقد نکاح کمی متفاوت است . در اثر تخلف از شرط صفت خیار فسخ نسبت به نکاح وجود دارد، اما در اثر تخلف از شرط فعل و شرط نتیجه …


اعتبار و آثار شرط منع فرزندآوری در نکاح – تحقیقات حقوقی …

بر اساس این که فرزندآوری و به طور کلی نزدیکی را، جزء مقتضای ذات عقد نکاح به … شرط منع فرزندآوری معمولاً به صورت شرط فعل منفی مادی است که ضمانت اجرای آن به …


تخلفات در عقد نکاح (تدلیس، شرط صفت و شرط فعل) | …

عنوان. تخلفات در عقد نکاح (تدلیس، شرط صفت و شرط فعل). پدیدآورنده. معینی نجف آبادی، مهدی. استاد راهنما. مهرپور. استاد مشاور. صفار. رشته. حقوق خصوصي. موضوع.


آثار شروط ضمن عقد نکاح – مطالعات جنسیت و خانواده

این مقاله به بررسی آثار شرعی شروط ضمن عقد نکاح می‌پردازد. با بررسی ادلّه بیان‌شده در مسئله مذکور، به این نتیجه می‌رسیم که وفای به شرط فعل ضمن عقد نکاح وجوب …


شرط ضمن عقد نکاح-آیت الله العظمی فاضل لنکرانی (قدس سره) …

الف ضمن عقد خارج لازم عقد نکاح زوجه شرط کرد هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد … پاسخ: 1 بند (الف) شرط فعل است نه شرط نتیجه[1]چون ذکر شده که منتقل کند، نه …


چکیده پایان نامه: بررسي فقهي- حقوقي شروط ضمن عقد نكاح با …

حقوقی شروط ضمن عقد نكاح با تأكید بر دیدگاه امام … مي دهد و نه فعل عبث از قبيل شرط غير مقدور، بي فائده و فاقد نفع عقلايي را تجويز مي كند. … در مورد اثر شرط باطل در عقد نكاح بايد گفت، كه بطلان شرط ضمن عقد نكاح، …


برچسب‌ها:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

فروشگاه مارکت سنتر