PIKL

شورای امنیت مالی با ارائه راهکار، دولت و نظام در دفاع از حقوق ملت مشروع ایران

استکبار جهانی با مقاومت مردمی روبرو است – ایرنا

امام جمعه موقت کرمان ادامه داد: شورای امنیت مالی با ارائه راهکار، دولت و نظام در دفاع از حقوق ملت مشروع ایران گام چهارم را در صورت نرسیدن به نتیجه مطلوب …


امامان جمعه :حوادث لبنان و عراق توطئه ای برای شکست جبهه …

‌ایرنا – امامان جمعه سراسر کشور با اشاره به حوادث اخیر لبنان و عراق و … مقاومت ایران اسلامی بهترین راهکار برای مقابله با استکبار جهانی و راس آن … شورای امنیت مالی با ارائه راهکار، دولت و نظام در دفاع از حقوق ملت مشروع ایران …


اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران – شورای نگهبان

ملت ایران به طور یکپارچه و با شرکت مراجع تقلید و علمای اسلام‌و مقام رهبری در … حکومت اسلامی و ارائه دهنده طرح نوین‌نظام حکومتی بر ویرانه‌های نظام طاغوتی قبلی گردد. …. دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم، همه ….. و حفظ حقوق ملت و خدمت به مردم پایبند باشم، از قانون اساسی دفاع کنم و در …


منشور حقوق شهروندی – ریاست جمهوری

با استناد به. » حقوق ملت. « که به. روشنی در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران …. یافتن راهکارهای عملی در نظام حقوقی ایران و انجام اقدامات اصالحی و. ج … برای تحقق منشور حقوق شهروندی، همکاری، حسن تعامل و ارتباط سازنده با مجلس شورای اسالمی، قوه … کنم تا با ارائه نظرات و تذکرات خود، دولت و سایر قوا و دست …. حق آزادی و امنیت شهروندی.


متن کامل منشور حقوق شهروندی به سه زبان منتشر شد – دولت

هر شهروندی حق دارد از امنیت جانی، مالی، حیثیتی، حقوقی، قضایی، … یا تهدیدی که متوجه شهروندان شده است و با رعایت قوانین خدمات خود را ارائه دهند.


منشور حقوق شهروندی – معاونت حقوقی و امور مجلس – وزارت علوم

.


بخش نهم – شورای عالی انقلاب فرهنگی

.به.منظور.تأمین.و.حفظ.حقوق.


ادامه عناوین پایان نامه حقوق بین الملل

موضوعات پیشنهاد شده برای پایان نامه رشته حقوق بین الملل: … تحول مفهوم حقوق و مسئولیت های اشخاص حقیقی در حقوق بین الملل در پرتو نظام بین المللی … تحول مفهوم دفاع مشروع در حقوق بین الملل PHD; بررسی قانون مناطق دریایی ایران با توجه به … بین المللی در رویه شورای امنیت; مسئولیت بین المللی دولت ها در قبال نقض حقوق بشر …


سفارت جمهوری اسلامی ایران در تفلیس – قانون اساسی

نخستين قانون با ارزش حقوقي و دولت‌داري گرجستان ( که با قانون نویس کنونی و شکل … شوراي ملي و دولت كشور، كميسيون ويژه تدوين قانون اساسي گرجستان را تعیين كرد كه پس … گسترده با كميسيون ونيز، قانون اساسي كاملاً جديد را به مجلس كشور ارائه كرد. … در مقدمه قانون اساسي، اراده ملت گرجستان جهت تاسیس نظام اجتماعي مبتني بر …


در نظام اداری حقوق شهروندی ساعت ) عمومی ( 8 مدت دوره – سازمان …

تکالیف. کارکنان. و. دستگاههای. اجرایی. نسبت. به. حقوق. شهروندی. در. نظام. اداری …… علت. سقوط. جامعه. ازو. بین. رفتن. امنیت. داخلی. را. عدم. هم. بستگی. ملی. دانسته ….. به. دفاع. برخ. یزید؛. و به. سو. ی. یک. دولت. اسالم. ی. با جمهور. یهای. آزاد و مستقل …… و ارزش واالی انسانی و احترام به آزادیهای مشروع و حقوق شهروندی و رعایت اصول و ارزشهای.


1 / سیر تاریخی و عملکرد وزارت دادگستری پس از انقالب اسالمی /

تحقق اهداف و منویات جمهوری اسالمی ایران و در قلمرو وظایف اختصاصی خود با انسجام و … و تا به امروز به صورت نظام پیچیده در آمده است و متناسب با درجه تمدن نوع حکومت و …… در جلسه هیات دولت و مجلس بوده که از طرحها و لوایح قضایی دفاع کند. …… مصوبه شورای امنیت ملی و مرجعیت ستاد حقوق بشر قوه قضاییه در انجام امور حقوق بشری انجام.


منشور حقوق شهروندی

ﯾﺎﻓﺘﻦ راﻫﮑﺎرﻫﺎي ﻋﻤﻠﯽ در ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﯽ اﯾﺮان و اﻧﺠﺎم اﻗﺪاﻣﺎت اﺻﻼﺣﯽ و ﺟﺒﺮاﻧﯽ؛ . 7 … ﺑﺮاي ﺗﺤﻘﻖ ﻣﻨﺸﻮر ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪي، ﻫﻤﮑﺎري، ﺣﺴﻦ ﺗﻌﺎﻣﻞ و ارﺗﺒﺎط ﺳﺎزﻧﺪه ﺑﺎ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراي اﺳﻼﻣﯽ، ﻗﻮه. ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ، ﻣﺠﻤﻊ ﺗﺸﺨﯿﺺ …


منشور حقوق شهروندی

ملت. ایران این حق را از طریق اصول قانون اساسی اعمال کرده و به موجب اصول ۱۱۳ و ۱۲۱، … مواد مختلف این منشور باید در هماهنگی و سازگاری با یکدیگر و در چارچوب نظام حقوقی … ماده ۱۳هر شهروندی حق دارد از امنیت جانی، مالی، حیثیتی، حقوقی، قضایی، شغلی، … هیچ مقامی نباید به نام تأمین امنیت، حقوق و آزادی های مشروع شهروندان و حیثیت و کرامت.


طرح‌ها و مصوبات – شورای ملی مقاومت ایران

۱ـ‌‌رژیم ضدبشری ولایت ‌فقیه را،‌که غاصب حقوق مردم ایران است، ‌در تمامیتش با … طرد و تحریم کامل رژیم ولایت فقیه و همه همدستان آن , خط قرمز پیکار آزادی ملت … طرح شورای ملی مقاومت دربارهٌ «رابطهٌ دولت موقت جمهوری دموکراتیک اسلامی ایران با دین و مذهب» … ۵ امور مربوط به سیاست خارجی و روابط خارجی، امنیت سراسری جمهوری و دفاع ملی …


پورتال–/

تحليل تروريسم در نسبيت مفهومي امنيت و منافع ملي (تروريسم و دفاع مشروع از …


استحکام درونی قدرت ملی جمهوری اسلامی ایران در اندیشه‌ی مقام …

امنیتی مقام معظم رهبری را در چارچوب قدرت سخت و نرم، و با توجه به حضور و نفوذ. پررنگ ایشان در حل … مولفه ی دفاع و امنیت است که ولی فقیه در نظام جمهوری اسالمی ایران، به طور مستقیم یا … کند استحکام داخلی و عزم جزم بر دفاع مشروع و منطقی است. … می آید و با سرمایه گذاری چشمگیری از سوی دولت ها برای ارائه تصویری مطلوب از.


ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ – WIPO

ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان. ﺑﺨﺶ دوم. : ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘـﻨﺞ. ﺳـﺎﻟﻪ. ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺟﻤﻬـﻮري. اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان. ﺑﺨﺶ ﺳﻮم …… ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺤﺎق ﻣﻮادي ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﻘﺮرات ﻣﺎﻟﯽ دوﻟﺖ ﻣﺼﻮب. /15. /8. 1384. ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراي …… ﻫﺎى ﻣﺸﺮوع و ﺻﯿﺎﻧﺖ از ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﻰ ﻣﻠﺖ … اﻫﺘﻤﺎم ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﻧﯿﺮوﻫﺎى ﻣﺮدﻣﻰ در اﻣﻨﯿﺖ و دﻓﺎع از ﮐﺸﻮر و اﻧﻘﻼب ﺑﺎ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻤﻰ و ﮐﯿﻔﻰ ﺑﺴﯿﺞ ….. ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن آﻣﻮزش و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراي اﺳﻼﻣﯽ اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ.


مرکز پژوهشها – سیاستهای کلی نظام در دوره چشم انداز

تقویت امنیت و اقتدار ملی با تکیه بر رشد اقتصادی، مشارکت سیاسی و تعادل … قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ترجمان خواسته‌ها و آرمان‌های ملت ایران و …. 5ـ ایجاد و تقویت نظام حقوقی و قضایی متناسب با توسعه شبکه‌های اطلاع‌رسانی به


تظاهرات ۱۳۹۶ ایران – ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

در این اعتراضات نظام حاکمه ایران بر خلاف سال ۱۳۸۸ با روشنفکران و قشر متوسط ….. تشکیل جلسه فوری شورای امنیت سازمان ملل متحد در رابطه با تظاهرات مردم ایران شد. … در ۱۳ دی حامیان حکومت جمهوری اسلامی ایران با دعوت نهادهای دولتی، در شهرهای مشهد، ….. با غرب‌زدگی و نادیده گرفتن مفاخر ملی ایران قبل از اسلام، ۶) دفاع از حقوق اساسی و …


همسان سازی حقوق بازنشستگان خواسته ای بحق اما بی سرانجام …

همسان سازی حقوق بازنشستگان خواسته ای بحق اما بی سرانجام … تعهدات خود بردارند که شورای امنیت مالی با ارائه راهکار، دولت و نظام در دفاع از حقوق ملت مشروع ایران گام …


مجلة حقوقي، نشرية دفتر خدمات حقوقي بين‌المللي جمهوري …

اﻟﻤﻠﻠي ﺑﺎ وﺟﻪ ﻣﺸﺨﺼﻪ. ﻧﺒﻮد ﯾﻚ ﻗﺪرت ﻓﻮق ﻣﻠـي و رﺷـﺪ ﻧﯿـﺎﻓﺘﮕي. ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗي،. دوﻟﺘﻬﺎ ﺑـﺮاي د ﺳﺘﯿﺎﺑي ﺑـﻪ … آورد ﮐﻪ ﻣﺘﺠﺎوز. ﺑﻮدن ﻋﺮاق در ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣي اﯾـﺮان ﺑـﺎ ﻣـﻮازﯾﻦ. ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦ. اﻟﻤﻠﻞ ﻣﺴﺘ ….. اﻣﻨﯿﺖ ﺑﯿﻦ. اﻟﻤﻠﻠي ﺑﻮد ﺗﺎ در ﺻﻮرت اﺣﺘﻤﺎل. ﯾﺎ وﻗﻮع ﺗﺠﺎوز، ﺑﻪ. ﺳـﺮﻋﺖ از آن ﺟﻠـﻮﮔﯿﺮي .22 League of Nations, …. ﻣﺸـﺮوع. داﻧﺴﺘﻪ ﺷﺪ. ﻣﻨﺸﻮر ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﺑﺎ ﻣﻨﻊ ﺗﻮﺳﻞ ﺑﻪ زور. ﺣــق دﻓــﺎع از ﺧــﻮد را ﺑــﺮاي دوﻟﺘﻬــﺎ. …


بررسی عملی وضعیت اجرای قانون ارتقای سلامت نظام اداری و …

منصورنژاد، محمد، بررسی تأثیر فساد اداری بر امنیت اجتماعی، توسعه مدیریت، …


پايان نامه‌هاي دفاع شده – پرديس البرز – دانشگاه تهران

۹۸/۷/۲, دکتر ابراهيم موسي زاده, • الزامات حقوقي افزايش بازدهي كاركنان دولت با تكيه بر ….. آسيب شناسي احكام فقهي حقوقي حضانت (با رويكرد ارائه راهكارهاي رفع چالش هاي آن) …. دکتر محمد صفري, آسيب شناسي نظام آموزش بانك ملي ايران و ارايه الگوي بهينه …… ۹۷/۶/۲۱, دکتر حامد مظاهريان, طراحي مركز محله در نعمت آباد تهران با رويكرد امنيت …


قانون اساسی در جهت اعمال حق نظارت قوه قضائیه به منظور 471 …

مقابله با تخلفات وجرایم اداری و مالی )نقش سازمان ضدفساد(. ج (. اقدامات قانونی در دفاع از حقوق شهروندی ) جایگاه … اعمال نظارت بر برنامه توسعه پنجساله و ارائه گزارش های نظارتی به مجلس و مجمع … استقرار دبیر خانه شورای دستگاه های نظارتی ) به استناد. ماده … رسیدگی به شکایات )در اجرای قانون ارتقاء سالمت نظام اداری و مقابله با فساد( .


مجموعه برنامه پنج ساله پنجم توسعه

ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان. ﺑﺨﺶ دوم. : ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘـﻨﺞ. ﺳـﺎﻟﻪ. ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺟﻤﻬـﻮري. اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان. ﺑﺨﺶ ﺳﻮم …… ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺤﺎق ﻣﻮادي ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﻘﺮرات ﻣﺎﻟﯽ دوﻟﺖ ﻣﺼﻮب. /15. /8. 1384. ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراي …… ﻫﺎى ﻣﺸﺮوع و ﺻﯿﺎﻧﺖ از ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﻰ ﻣﻠﺖ … اﻫﺘﻤﺎم ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﻧﯿﺮوﻫﺎى ﻣﺮدﻣﻰ در اﻣﻨﯿﺖ و دﻓﺎع از ﮐﺸﻮر و اﻧﻘﻼب ﺑﺎ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻤﻰ و ﮐﯿﻔﻰ ﺑﺴﯿﺞ ….. ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن آﻣﻮزش و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراي اﺳﻼﻣﯽ اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ.


برچسب‌ها:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

فروشگاه مارکت سنتر