PIKL

شکایت از کارفرما بابت اضافه کاری و حداقل حقوق

شکایت از کارفرما بابت حقوق و اقداماتی که باید برای …

معمولاً سعی کنید با یک مدرک یا سند دادخواست شکایت از کارفرما بابت حقوق را ….. شده و ۲۲۰۰۰۰۰ تومان با ۴۴ ساعت اضافه کاری پرداخت میکنیم و کم شدن حق بیمه از این …


آیا می توان برای ساعت کاری زیاد و عدم پرداخت اضافه کاری از …

ساعت کاری ما ۷تا۷ گفته شده و بدون اضافه کار و برحساب پایه حقوق تقریبأ۱٫۲۰۰ محاسبه میشه خواستم ببینم ما بخوایم شکایت کنیم به اداره کار …


آیا می توانم بابت عدم پرداخت اضافه کار شکایت کنم ؟ – …

… ازشکایت اضافه کارراپرداخت کند ولی درجلسه اول حضورنیابدوپرداخت اش بعدازجلسه اول هیت های تشخیص باشد آیامی تواندجلوی شکایت رابگیرد؟


شکایت از کارفرما در خصوص سوءاستفاده از کارگران و عدم …

رسید بدون مبلغ قابل قبول نیست. همچنین اثبات اضافه کاری به عهده شماست و باید مدارک معتبری ارائه کنید و شاهد هم در اداره کار مورد قبول نیست.


شرایط شکایت کارگر از کارفرما | مجله حقوقی دادپرداز | …

حداقل حقوق کارگر باید مطابق با سبد معیشتی واقعی جامعه تنظیم شود، در … مازاد آن به‌صورت اضافه‌کاری، مزایای مستمر مانند بن خواربار، حق مسکن، حق اولاد، مرخصی … در رابطه با شکایت از کارفرما بابت حقوق، بهتر است این کار با یک …


اداره کل | نحوه ی توافق بابت عدم پرداخت حق شیفت و اضافه کاری

اگر طبق توافق بین کارگر و کارفرما جهت عدم دریافت اضافه کاری و حق شیفت چگونه می توان بعدا از شکایت کارگر جلوگیری کرد. تگ های سوال: نحوه …


سوالات مشاوره حقوقی و پاسخ آنها – سوال حقوقی – مشاوره حقوقی …

سلام من از کارفرما به اداره کار بابت تمام حقوق و مزایا (حق بن. ….. سال کار کردم در این مدت هیچگونه اضافه کاری دریافت نکردم بعد از اخراج از کار، شکایت کردم. …… که کارگر پس از استخدام در این شرکت و پایان یافتن قرارداد، حداقل تا 3 سال حق استخدام در …


بخش پنجم | وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

به موجب بند الف ماده 45 قانون کار یکی از مواردی که کارفرما می تواند از مزد کارگر … باید به میزانی باشد که در هر حال دریافتی کارگر از میزان حداقل مزد قانونی کمتر نباشد. … حق دارد به طرفیت کمیته بهره وری پیش بینی شده در دستورالعمل طرح شکایت نماید؟ … مبالغ دریافتی بابت اضافه کاری که تابع ضوابط و مقررات ماده 59 قانون مرقوم …


طرح دعوی مطالبه سنوات و مزایای حین کار – موسسه حقوقی …

عیدی به میزانی که قانون کار تعیین کرده است (تا سه برابر حداقل حقوق) از پرداخت … در صورت شکایت در مورد عیدی و سنوات، کارفرما باید رسید پرداخت مبالغ مذکور را به … پاسخ : در خصوص مدت زمان شکایت کارگران از کارفرمایان بابت مطالبه حقوق و مزایای … دستمزد، سنوات خدمت، طرح طبقه بندی، بن کارگری، فوق العاده اضافه کاری و …


مشاهده سوالات و پاسخ هاي داده شده – پیک کار

همانطور که در سوال نیز اشاره شده است نحوه محاسبه اضافه کاری در روز تعطیل همانند محاسبه …. پخش و پیمانکار وجود دارد ک پیمانکار موظف است طبق قانون کار حقوق کارشناس( … کار میکنم اما سنوات با پیمانکار ان هست و من به اداره کار از ان رییس شکایت کردم. … مورد دوم اینکه ما در ماه حداقل 2 جمعه را در سرکار هستیم و تمام تعطیلات رسمی را در …


قانون بيمه بيكاري + آيين نامه اجرايي آن – تازه های حسابداری

‌سابقه پرداخت حق بیمه حداکثر مدت استفاده از مقرری جمعاً با احتساب دوره های قبلی ….. در صورت اعتراض کارگر نسبت به قطع مقرری توسط سازمان تامین اجتماعی ، واحد کار وامور …. اگر محاسبه و بصورت یکجا دادند تا پایان برج ۱۲ کی زمان شکایت برای بیمه ….. کارهای پیمانکاری مشمول بیمه بیکاری نیستند در حالی که بابت این موضوع حق …


کارگر و کارفرما(مشاوره)

از اول سال 1392 حداقل مزد روزانه با نرخ یکسان برای کلیه کارگران مشمول قانون کار (اعم از … عنوان مزایای رفاهی و انگیزه ای موضوع تبصره 3 ماده 26 قانون کار بابت هر کارگر (اعم از …… ب) محکوم شدن کارگر به پرداخت جریمه یا غرامت به واسطه شکایت کارفرما به دلیل وارد …


پایه حقوق بیمه بیکاری سال 98 چقدر خواهد بود؟/ کمترین و …

حداقل دستمزد ماهانه کارگر در سال 1397 مبلغ یک میلیون و صد و چهارده هزار و … با احتساب حق مسکن و بن نقدی، حداقل حقوق برای کارگر مجرد و کارگر متاهل ….. و با کار فرما به مشکل خوردم تو گرفتن حق و حسابم ازش شکایت کردم تا دی ماه طول کشید . ….. من از مهر ٩٧بيمه بيكاري دارم ايا با اضافه شدن حقوق بيمه بيكاري ٩٨به …


میزان عیدی کارگران [ فصلی ، کارمزدی و موقت ] و کارمندان دولت …

ماخذ محاسبه ریالی مبلغ ۱ ساعت اضافه کار، عیدی ، سنوات ،پاداش افزایش … و کارگران در صورت عدم دریافت آن، مجاز به شکایت از کارفرما در اداره کار محل اشتغال … با این حساب، اگر تا ۲ برابر حداقل حقوق ماهانه سال ۹۸، از پرداخت مالیات معاف … غذایی به کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی عملیاتی نشده و از این بابت …


ﺟﺮاﯾﻢ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾـﺎن – معاونت منابع انسانی قوه قضاییه

ارﺟﺎع ﮐﺎر اﺿﺎﻓﯽ ﺑﺮای ﯾﮏ ﺗﺎ ده ﻧﻔﺮ از ﮐﺎرﮔﺮان ﮐﺎرﮔﺎه را ﻧﭙﺮدازد، ﺑﺎﺑﺖ ﻫـﺮ ﻣـﻮرد ﺗﺨﻠـﻒ ﻣـﺸﻤﻮل … ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺰد روزاﻧـﻪ ﯾـﮏ ﮐـﺎرﮔﺮ. اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽ. ﺷﻮد . ﺑﻪ اﯾﻦ وﺻﻒ،. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺗﻌﺪاد ﮐﺎر. ﮔﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺨﻠﻒ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻧﺎن ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ … ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﯿﻔﺮی ﻋﻠﯿﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪی ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻧﭙﺮداﺧﺘﻦ ﺣﺪاﻗﻞ ﺣﻘﻮق ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ.


پرداخت حقوق کم به کارگران، اصلی‌ترین دلیل بیمه نشدن آن‌ها …

کارفرمایان باید از روز اول شروع به کار، نسبت به بیمه کردن کارگران واحد خود … است، هیچ گونه بیمه ای برایش پرداخت نشده و وجه معادل اضافه کاری هم به وی داده نشده است. … دایی خود بعنوان کارفرمایی که حق بیمه پرداخت نکرده شکایت کند، چون دایی … همچنین حداقل دستمزد روزانه در سال 97 برای کارگر ساده فاقد سنوات خدمت …


پرسش های متداول کارگر و کارفرما | ویکی پلاست

برای این قبیل کارگران برای هر ساعت کار در شب 35درصد اضافه بر مزد ساعت کار … پاسخ: حدﺍﻗﻞ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻋﻼﻡ ﺷﺪﻩ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﮐﺎﺭ ﺿﺮﺑﺪﺭ 0/1 ﻣﯿﺸﻪ ﺣﻖ ﺍﻭﻻﺩ ﯾﮏ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻭ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺘﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ….. شکایت از کارفرما جهت پرداخت نشدن حق بیمه و سنوات با وجود اینکه برگه ….. بابت آن ۱۳ روز مهر ماه هم حقوق دریافت نمودم که فیش رسمی آن موجود است.


آشنایی با حقوق و دستمزد و نحوه محاسبه آن | سرمایه سیستم

با توجه به اهمیت حقوق و دستمزد برای صاحبان کسب و کار و همچنین … اگر شما در کسب و کارتان حداقل دارای چند پرسنل هستید محاسبات مربوط به حقوق و دستمزد …. مزایای مشمول بیمه شامل حقوق کارکرد، حقوق اضافه کاری، حق مسکن، بن نقدی می شود. … درصد کارفرما; معین مالیات پرداختنی; معین کارکنان بابت حقوق و مزایا …


شرایط دریافت بیمه بیکاری | مبلغ پرداختی + دلایل قطع بیمه

کارگری پس از اخراج توسط کارفرما اقدام به طرح شکایت می نماید . … اگر کارفرما عمداً و یا سهواً لیست اضافه حق بیمه به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت …


شرحی بر حقوق و دستمزد در قانون کار :: مقاله در راهکار مدیریت

لذا وقتی شواریعالی کار اعلام میدارد که میزان حداقل مزد کارگران در سال X مبلغ A ریال …. کارگر بابت 26 روز کاری 30 روز حقوق دریافت میکند بنابر این مبنای اضافه ….. از کار خارج شدم موقع شکایت از کارفرما فقط مدارک 3 ماهی را که بیمه شده بودم ارائه …


شکایت از کارفرما بدون داشتن قرارداد کتبی امکان پذیر است …

مشاهده پروفایل حقوقی. ۱۳ آبان ۱۳۹۷. شما به دلیل نداشتن قرارداد کار فقط باید به صورت شفاهی و شهادت شهود بتوانید این موضوع را اثبات کنید.


چگونه می‌توان از کارفرمای سودجو شکایت کرد؟ – عصر بانک

این چشم پوشی موجب برخی سودجویی‌ها از سوی کارفرما شده است. … طوری که شاید شما هم یکی از افرادی باشید که حق و حقوق مربوط به کار خود را نگرفته باشید. … مفاد قانون کار به محض اثبات رابطه کار خواهان مشمول حداقل دستمزد و مزایای قانونی می‌گردد. … من دوازده سال مشغول کار در متل به عنوان نگهبان نه مرخصی دارم نه اضافه کاری ونه عید وحق …


قانون کار / مهم ترین نکاتی که از قانون کار باید بدانید. – …

خیلی از کارگران به دلیل اینکه از حقوق خود در قانون کار آشنا نیستند، مورد سودجویی … در صورتی که شرکت حقوق معوقه آن ها را پرداخت ننماید و بخواهند شکایت کنند. … چنانچه بر اساس قرارداد یا عرف کارگاه کارگر روز مزد باشد، باید حداکثر هر ۱۵ … اگر کارگری کار کند روز تعطیل را ۴۰ درصد اضافه حقوق باید دریافت کند …


جزئیات کامل حقوق و دستمزد کارگران در سال ۹۸ به همراه جدول …

در مورد قانون کار و حقوقی که کارگران برخوردارند، چه می دانید؟ … حداقل دستمزد سال ۱۳۹۸ با حداقل هزینه معیشت یک خانوار کارگری چقدر فاصله دارد؟ ….. مشکل اینه که کارفرما اون سیزده درصد رو فقط به پایه حقوق اضافه میکنه و به ….. طلب داریم و از کارفرما شکایت کردیم و حکم به توقیف اموال شرکت که میرسه مسئولین …


قوانین کار و استخدام در کانادا – اخذ اقامت اروپا و پاسپورت اروپا

ميزان حقوق هر 6 تا 18 ماه بازنگري مي‌شود كه البته اين مسأله به كارفرما بستگي دارد. … در جايي كه توافق‌ دسته جمعي وجود دارد، بابت ساعات اضافي، اضافه كاري پرداخت مي‌شود و در … تمامي كاركنان بايد حداقل درسال دو هفته مرخصي با حقوق داشته باشند. …. همه حوزه‌هاي قضايي در كانادا دفاتر اجرايي دارند كه به شكايات مربوط به نقض حقوق بشر …


سوال جوابهاي كارجويان و كارفرمايان – کاریابی آریا

چگونه می توان برای کسی که بالاتر از حداقل حقوق دستمزد دریافت می کند در لیست بیمه … در حال حاضر کارگر مذکور علیه همان شرکت در اداره کار شکایت طرح نموده و مطالبه …. شما در شركت نفت اضافه مي شود و در صورت بازنشستگي جمع هر دو حقوق ملاك هستند …… کرده است که چند میلیون جریمه بابت سه ماه حق بیمه به اینجانب تعلق گرفته .


برچسب‌ها:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

فروشگاه مارکت سنتر