PIKL

مروری بر گزارشات شپدیس ، ثعمتا و دفارا

مروری بر گزارشات شپدیس ، ثعمتا و دفارا – شپدیس پیش …

شپدیس پیش ازاین در گزارش اعلام کرده بود فروش 53903 میلیارد ریال بوده که این عدد با کمی افت 53460 میلیارد ریال است … پيرو اطلاعيه شفاف …


مروری بر گزارشات دفارا ، بموتو و توریل – دفارا مهر خوبی هم …

دفارا در فروردین341 میلیارد ریال فروش داشته در اردیبهشت به فروش 433 میلیارد ریالی رسیده بود در خرداد نیز با رشد نرخ ها به فروش 457. … مروری بر گزارشات دفارا ، بموتو و توریل … مروری بر گزارشات شپدیس ، ثعمتا و دفارا …


برچسب‌ها:,

فروشگاه مارکت سنتر