PIKL

مسئولیت اجتماعی مسلمان 1

وظیفه مسلمانان نسبت به جامعه (1) – مرکز اسلامی هامبورگ

آنچه در این خطبه به آن می پردازیم، وظایف مسلمانان نسبت به جامعه است. … به محیط زیست و طبیعت مسئولیت هایی را دارد، در جامعه و روابط اجتماعی وظایف …


مسئولیت اجتماعی مسلمانان از نگاه … – پایگاه استاد شهید مطهری

مسئولیت اجتماعی مسلمانان از نگاه استاد مطهری, تاریخ ثبت : 1396/01/08 … مسئولیت اجتماعی مسلمانان از نگاه شهید مطهری. 1:02 …


مسئولیت اجتماعی مسلمانان از نگاه … – پایگاه استاد شهید مطهری

مسئولیت اجتماعی مسلمانان از نگاه استاد مطهری, تاریخ ثبت : 1396/01/08 … های اجتماعی نیز دارد. کد آپارات : مسئولیت اجتماعی مسلمانان از نگاه شهید مطهری 1:02 …


زنان و مسئولیت های اجتماعی سیاسی(1)

خواهد و این الگوی زن مسلمان است.6 … باید برای دیگران درس باشند و نشان دهند که شأن زن مسلمان بالاتر از این …


مسئولیت انسان در برابر جسم از نظر اسلام

مسلمان واقعی باید بنا بر سیره پیامبر خدا و دیگر پیشوایان دین عمل کند. … 1. تعادل فکری، در گرو سلامتی جسم و جان. 2. پرهیز از زیاده روی و کوتاهی در امر رسیدگی به …


تحليلي اجتماعي از «اهتمام به امور مسلمانان» با نگاه به آيات و …

اين مقاله با تحليل برخي از كاركردهاي اجتماعي «اهتمام به امور مسلمانان» در پي …. 1. صله ارحام: صله رحم يكي از واجبات شرعي است كه آيات و روايات متعددي بر …. و حكومت در جامعه سخت ترين كار و مشكل ترين مسئوليت است و تاريكي و ابهام …


چهار مسئولیت اجتماعی مسلمانان از منظر قرآن – IQNA

گروه اندیشه آیت‌الله مدرسی با بیان اینکه بیش از 60 درصد دین اسلام ناظر به مسائل اجتماعی است، به تبیین چهار مسئولیت اجتماعی مسلمانان در مورد …


مسئولیت های اجتماعی انسان مسلمان و توسعه پایدار – مقالات

شناخت ابعاد وجودی انسان از جمله مسایل مهمی است که همواره مورد ‌توجه اندیشمندان بوده و انسان‌شناسان بزرگی در این مسیر تلاش‌های علمی فراوانی داشته‌اند.


مسوولیت جوانان در جامعۀ اسلامی | Pajhwok Afghan News

مسوولیت جوانان در جامعۀ اسلامی … و اسلامی فراخوانیم؛ دست کم فاصله جوان رامسوولیتهای اجتماعی آنها بکاهیم و بذر مسوولیت پذیری را در دلش بکاریم.


ابعاد مختلف مسئولیت انسان | دانشنامه پژوهه پژوهشکده …

یکی از مسئولیت‌های اجتماعی انسان مسلمان، چگونگی رفتار او با همسایه … در حدیث دیگری پیامبر اسلام(ص) همسایگان را به سه گروه تقسیم می‌کند: 1.


نقش اخلاق اجتماعی بر امنیت اجتماعی و عمومی – فصلنامه اخلاق …

ﺷﻮد . اﺧﻼق اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ. اﺧﻼق اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ. 1. ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ. اي ا. ز ﻋﻘﺎﯾـﺪ، ارزش. ﻫـﺎ و ﻫﻨﺠﺎرﻫـﺎي. ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺮد، اﻣﻮري ﺑﯿﺮوﻧﯽ و …. ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم اﯾﺠﺎد ﺗﻌﻬﺪات ﺷﺨﺼﯽ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ. اﺟﺘﻤﺎع اﺳﺖ .)8( ….. ﻣﺴﻠﻤﺎن در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص اﺷﺎره ﮐﺮده ﮐـﻪ ﻣﻤﮑـﻦ ﻧﯿـﺴﺖ ﮐـﺴﯽ. ﺣﻘﯿﻘﺘﺎ ﺣﮑﻤﺖ و ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺑﻪ …


کتابخانه قلم – کتاب مسئولیت در اسلام – عقیده

نویسنده در اثر حاضر با استناد به آیات قرآن و کلام پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم مسئولیت‌های فردی و اجتماعی مسلمانان را به آنان گوشزد کرده و …


ویژگی های شهروند مسلمان در گفتگوی شفقنا با یک جامعه …

از نگاه اسلام، زندگی اجتماعی و روابط افراد یک جامعه و وظایف یک شهروند در قبال … به نظر بنده برخی از مهم‌ترین ویژگی‌های یک شهروند مسلمان را می توان این موارد ذکر کرد: 1. … اصلی‌ترین شاخصه‌ی جامعه‌ی اسلامی در مسئولیت مشترک اجتماعی نمودار می‌شود.


3-2- مسئولیت اجتماعی شرکت – دانشگاه شاهد

مقدمه …… خداوند متعال در كتاب آسماني قرآن ، مسلمانان را نسبت به يكديگر مسئول دانسته و …


حقوق و مسئولیت های ما – پایگاه کتاب های درسی

٢ـ کاربرگه شماره )1( را کامل کنید و در جدول آن مسئولیت های خود و سایر اعضای خانواده تان را … من عالوه بر کشورم در برابر مسلمانان جهان )امت اسالمی ( مسئول هستم. …. و مقررات در جامعه، عالوه بر به هم زدن نظم و امنیت اجتماعی موجب پایمال شدن حقوق افراد می شود؛.


کتاب مقالات برتر همایش ملی سواد رسانه ای و مسئولیت …

س. وادرسانه. ایو. مسئولیت. اجتماعی. ) جلد. (1. با مقدمه: دکترسیدرضاصالحیامیری. به اهتمام. : یس …… تنفذ اسالمی. جاری در جوامع مختلف مسلمان را، دال گفتمانی متخاصم.


بررسی تطبیقی تفکر اجتماعی در اندیشه علامه طباطبایی و …

میان فیلسوفان مسلمان و انديشمندان غربی در خصوص رويکرد به فبک نیز مورد تأيید. قرار گرفته … ë شمارة 1 ëشمارة پیاپی6 ë بهار 1397. فصلنامه مسائل کاربردی تعلیم و تربیت اسالمی. 152 …. نتیجه آن که میان مسئولیت های اجتماعی و ايمان اسالمی.


مهندسی-فرهنگی-مشارکت-اجتماعی-در-حوزه-فرهنگ-است-به …

وی افزود: مسئولیت اصلی ستاد مهندسی فرهنگی؛ راهبری و هماهنگی دستگاه های فرهنگی و توجه محوری به جامعه و رصد نیازهای اجتماعی است به ویژه در …


نشریه نظریه های اجتماعی متفکران مسلمان، سال سوم … – Magiran

سال سوم شماره 1 (بهار و تابستان 1392). سال سوم شماره ۱ (بهار و تابستان ۱۳۹۲); تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۴/۱۲; تعداد عناوین: ۷.


نظام اجتماعی اسلام

از حقوق مسلمان این است که با او نصیحت وخیر خواهی شود(رسول الله فرموده: دین …


مسئولیت پذیری و رعایت حقوق فردی و گروهی | مسئولیت پذیری

یکی از مسئولیت های اجتماعی انسان مسلمان، چگونگی رفتار او با همسایه است. در تعریف همسایه آمده است: «هم دیوار، دو تن که در کنار هم خانه دارند.» پیامبر گرامی اسلام …


مسئوليت مسلمين در برابر اسلام | پایگاه اطلاع رسانی آیت الله …

و به طور خلاصه احکام انفرادي و برنامه هاي اجتماعي اسلام نظام وحدي را تشکيل مي دهند … اين مجموعه عبارت است از اسلام، و مسلمان کامل کسي است که به همه اين احکام و برنامه ها … داد، و به طور کلي همه کارهايي را که براي اداره يک امت کوچک لازم بود انجام مي داد (1) .


حقوق اقلّيت ها در حكومت اسلامى

عاطفي بين اسلام و اقلّيت هاي غير مسلمان به ويژه پيروان اديان الهي ديگر, مانع راه يابي اسلام به ميان ملّت … [1]. پيام اسلام, پيام رحمت است و پيامبر اسلام براي تحقّق بخشيدن به اين آرمان اسلامي … انسان در گرايش هاي فكري, سياسي و اجتماعي مي طلبد. در عقيده …. يكي از مسؤوليّت هاي دولت اسلامي, گسترش امنيّت و حمايت از غير مسلماناني است


برچسب‌ها:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

فروشگاه مارکت سنتر