PIKL

هوش بدمستی! شعر:محمدکدخدایی (عرفان) Bad drunk

چه بد کیش و چه درویش!شعر:محمدکدخدایی(عرفان) What a bad …

شعر:محمدکدخدایی(عرفان) What a bad guy and a dervish! Poem:mohammad kadkhodaie. [cb:post_b. جهان است بیوفا ، مردم کر و کور. دروغینند و بد …


Elham Kazemi – Commercial Manager – Hirad Co. | LinkedIn

هوش بدمستی! شعر:محمدکدخدایی (عرفان) Bad drunk! هستی در این هستی ولی هستی نداری شراب ازجام عقل می نوشی و مستی نداری تو با هوش و جهان بینی و وسواس و.


برچسب‌ها:,

فروشگاه مارکت سنتر