PIKL

فیلم آموزشی از فصل در پی غذای سالم آموزش مبحث از کلاس …

در این فیلم آموزشی کوتاه، شیوا حریری به تدریس مبحث مسائل آنتالپی پیوند از شیمی یازدهم ریاضی می پردازد . آنتالپی همان محتوای انرژی است. 18 فیلم. نمایش بر …


فروشگاه مارکت سنتر